Přihlášení filmu 2023

Základní informace o festivalu 

25. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (dále jen „festival“) se bude konat 22. března – 2. dubna 2023 v Praze a v dalších více než 20 městech ČR a v Bruselu a následně pokračovat s vybranými filmy online. Festival pořádá společnost Člověk v tísni, o. p. s.

Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky. 

Kategorie a ceny 

Filmy jsou na festivalu promítány v soutěžních kategoriích, tematických kategoriích, kategorii filmů pro děti a kategorii projektů virtuální reality. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat o tom, do jaké sekce bude film zařazen. Na festivalu budou předány následující ceny:

 • Cena Poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film
 • Cena Poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší režii
 • Cena Poroty Václava Havla v kategorii Máte právo vědět za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv
 • Cena Poroty České soutěže
 • Divácká cena
 • Cena Studentské poroty
 • Cena Regionální poroty

Přihlášení filmu  

Na festival mohou být přihlášeny filmy, které splňují tato kritéria:

 • české i zahraniční dokumentární filmy
 • celovečerní nebo středometrážní dokumentární filmy (minimální délka 40 minut)
 • krátkometrážní dokumentární či animované filmy pro děti (pro kategorii Jeden svět dětem)
 • dokumentární filmy ve virtuální realitě
 • filmy v českém nebo jiném znění s českými nebo anglickými titulky
 • filmy dokončené v posledních dvou letech (2021 – 2023)
 • filmy těsně před dokončením - po dohodě s organizátory festivalu je možné přihlásit pracovní verzi

Podmínky přihlášení  

 • Uzávěrka 1. kola přihlášek je 1. 9. 2022.
 • Uzávěrka 2. kola přihlášek je 1. 11. 2022 (pro filmy dokončené v době od 1. 9. do 1. 11. 2022).
 • Do termínu uzávěrky musí být vyplněna online přihláška filmu.
 • Náhledová verze filmu musí být poskytnuta v online formátu, streaming filmu musí být co do počtu neomezený a časově dostupný do února 2022. Doporučená platforma je VIMEO, link a heslo vyplňte, prosím, do přihlášky.
 • Filmy české produkce jsou oproštěny od vstupního poplatku za přihlášení. V případě zahraniční koprodukce je účtován poplatek 25 euro za celovečerní a středometrážní filmy a 15 euro za krátké filmy pro děti. Některé země jsou od povinnosti platit přihlašovací poplatek oproštěny. (zde je seznam zemí osvobozených od poplatku)
 • Náhledové verze filmů budou uloženy ve festivalovém archivu k výzkumným a vzdělávacím účelům.
 • Účast na jiných festivalech nebrání účasti na festivalu Jeden svět.
 • Film může přihlásit režisér/režisérka, producent/producentka, distributor/distributorka či jiná oprávněná osoba (dále jen „přihlašující“).

Výběr filmů   

 • Filmy vybírá výběrová komise, která posuzuje snímky z hlediska jejich formy a obsahu a relevance k celkovému programu festivalu.
 • Výsledky výběrového procesu budou známé v únoru 2023. Všichni přihlašující budou o rozhodnutí výběrové komise informováni prostřednictvím emailu.
 • U filmů vybraných k promítání na festivalu bude pořadatel požadovat od přihlašujících nebo jiných oprávněných osob souhlas se zařazením filmu do programu festivalu a dále dodání potřebných materiálů o filmu (fotografie z filmu, fotografie režiséra/režisérky, načasovanou dialogovou/ titulkovou listinu, propagační materiály, nosič pro projekci filmu) k termínu, který bude přihlašujícím v dostatečném předstihu sdělen.
 • U vybraných filmů je pořadatel oprávněn použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut k propagačním účelům festivalu.
 • Základní údaje o filmech, které se vyplňují v přihlášce, budou u vybraných filmů zveřejněny v katalogu festivalu a na webových stránkách festivalu. Přihlašující bude vyzván k jejich aktualizaci.
 • V případě uvedení českého filmu na festivalu Jeden svět ve světové či distribuční premiéře je možné s organizátorem uspořádat slavnostní premiérové uvedení filmu. O možnosti premiérového uvedení informujte organizátora při přihlášení filmu. Uspořádání premiéry je možné pouze v případě, bude-li film zařazen do programu festivalu.


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme:

 

Osobní údaje, které může Člověk v tísni (festival Jeden svět) zpracovávat i bez souhlasu zákazníka z titulu plnění smlouvy a zákonných povinností kontrolovat návštěvníky vzhledem k přístupnosti audiovizuálního díla, vedení účetnictví a daňových povinností, a z titulu oprávněného zájmu zpracovatele na ochraně majetku, zjišťování obsazenosti a výběru filmů:

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, adresa bydliště)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem a využívání akreditačního systému festivalu muj.jedensvet.cz (klientem uvedená e-mailová adresa, dále pak kontaktní adresa, číslo telefonu)
 • údaje o využívání služeb - údaje o využívání hostovského serveru muj.jedensvet.cz (záznamy o přihlášení a změnách na daném účtu).

 

Kdo informace shromažďuje a zpracovává?

 

Správce:

Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119 

kontaktní údaje: info@jedensvet.cz

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

Dodavatelé:

Kalenda systems , s.r.o., Pražská 1201, 250 92 Šestajovice, IČO/DIČ: 26328933 / CZ26328933

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

 

 • pomocí tohoto přihlašovacího formuláře pro filmaře, kteří přihlašují nový film na festival
 • papírové vizitky z osobních setkání s danými klienty
 • pomocí formuláře pro přijímání newsletterů na stránce www.jedensvet.cz

 

K jakým účelům osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme?

 

 • pro účely související s návštěvou festivalu pro daného hosta / návštěvníka (akreditace, ubytování, doprava, další služby) a pobytem na festivalu: zde se užívají identifikační a kontaktní údaje;
 • vyúčtování dotací: zde se užívají identifikační údaje
 • kontakt se zákazníkem: zde se užívají kontaktní údaje
 • rozesílání informací a newsletterů: zde se užívají kontaktní údaje

 

Na jakou dobu údaje sbíráme?

 

 • 5 let od získání údajů

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží tato práva:

 

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tato práva lze uplatnit po přihlášení do účtu MyOneWorld na adrese https://muj.jedensvet.cz, případně pište své požadavky na e-mail info@jedensvet.cz.

 

V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Email: program@jedensvet.cz  


Souhlasím
Odmítnout