Přihlášení filmu 2024

Základní informace o festivalu 

26. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (dále jen „festival“) se bude konat 20. - 28. března 2024 v Praze i v dalších více než 30 městech po celém Česku a v Bruselu a následně pokračovat s vybranými filmy online. Festival pořádá společnost Člověk v tísni, o. p. s. 

Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky.  
 

Kategorie a ceny 

Filmy jsou na festivalu promítány v soutěžních kategoriích, tematických kategoriích, kategorii filmů pro děti a kategorii projektů virtuální reality. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat o tom, do jaké sekce bude film zařazen. Na festivalu budou předány následující ceny: 

 • Cena Poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film 
 • Cena Poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší režii 
 • Cena Poroty Václava Havla v kategorii Máte právo vědět za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv 
 • Cena Poroty České soutěže 
 • Cena Poroty Jednoho světa interaktivně 
 • Divácká cena 
 • Cena Studentské poroty 
 • Cena Regionální poroty 
 • Cena Nadačního fondu Abakus pro mimořádnou debatu 

 

Přihlášení filmu  

Na festival mohou být přihlášeny filmy, které splňují tato kritéria: 

 • české i zahraniční dokumentární filmy 
 • celovečerní nebo středometrážní dokumentární filmy (minimální délka 40 minut) 
 • krátkometrážní dokumentární či animované filmy pro děti (pro kategorii Jeden svět dětem) 
 • dokumentární filmy ve virtuální realitě 
 • filmy v českém nebo jiném znění s českými nebo anglickými titulky 
 • filmy dokončené v posledních dvou letech (2022 – 2024) 
 • filmy těsně před dokončením - po dohodě s organizátory festivalu je možné přihlásit pracovní verzi 

Podmínky přihlášení  

 • Uzávěrka 1. kola přihlášek je 1. 9. 2023. 
 • Uzávěrka 2. kola přihlášek je 1. 11. 2023 
 • Do termínu uzávěrky musí být vyplněna online přihláška filmu. 
 • Náhledová verze filmu musí být poskytnuta v online formátu, streaming filmu musí být co do počtu neomezený a časově dostupný do února 2023. Doporučená platforma je VIMEO, link a heslo vyplňte, prosím, do přihlášky.  
 • Filmy české produkce jsou oproštěny od vstupního poplatku za přihlášení. V případě zahraniční koprodukce je účtován poplatek 25 euro za celovečerní a středometrážní filmy a 15 euro za krátké filmy pro děti. Některé země jsou od povinnosti platit přihlašovací poplatek oproštěny (zde je seznam zemí osvobozených od poplatku).
 • Náhledové verze filmů budou uloženy ve festivalovém archivu k výzkumným a vzdělávacím účelům. 
 • Účast na jiných festivalech nebrání účasti na festivalu Jeden svět. 
 • Film může přihlásit režisér/režisérka, producent/producentka, distributor/distributorka či jiná oprávněná osoba (dále jen „přihlašující“). 

Výběr filmů   

 • Filmy vybírá výběrová komise, která posuzuje snímky z hlediska jejich formy a obsahu a relevance k celkovému programu festivalu. 
 • Výsledky výběrového procesu budou známé v únoru 2024. Všichni přihlašující budou o rozhodnutí výběrové komise informováni prostřednictvím emailu. 
 • U filmů vybraných k promítání na festivalu bude pořadatel požadovat od přihlašujících nebo jiných oprávněných osob souhlas se zařazením filmu do programu festivalu a dále dodání potřebných materiálů o filmu (fotografie z filmu, fotografie režiséra/režisérky, načasovanou dialogovou/ titulkovou listinu, propagační materiály, nosič pro projekci filmu) k termínu, který bude přihlašujícím v dostatečném předstihu sdělen. 
 • U vybraných filmů je pořadatel oprávněn použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut k propagačním účelům festivalu. 
 • Základní údaje o filmech, které se vyplňují v přihlášce, budou u vybraných filmů zveřejněny v katalogu festivalu a na webových stránkách festivalu. Přihlašující bude vyzván k jejich aktualizaci. 
 • V případě uvedení českého filmu na festivalu Jeden svět ve světové či distribuční premiéře je možné s organizátorem uspořádat slavnostní premiérové uvedení filmu. O možnosti premiérového uvedení informujte organizátora při přihlášení filmu. Uspořádání premiéry je možné pouze v případě, bude-li film zařazen do programu festivalu. 


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme:

 

Osobní údaje, které může Člověk v tísni (festival Jeden svět) zpracovávat i bez souhlasu zákazníka z titulu plnění smlouvy a zákonných povinností kontrolovat návštěvníky vzhledem k přístupnosti audiovizuálního díla, vedení účetnictví a daňových povinností, a z titulu oprávněného zájmu zpracovatele na ochraně majetku, zjišťování obsazenosti a výběru filmů: 

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, adresa bydliště) 
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem a využívání akreditačního systému festivalu muj.jedensvet.cz (klientem uvedená e-mailová adresa, dále pak kontaktní adresa, číslo telefonu) 
 • údaje o využívání služeb - údaje o využívání hostovského serveru muj.jedensvet.cz (záznamy o přihlášení a změnách na daném účtu). 

 

Kdo informace shromažďuje a zpracovává?

 

Správce:

Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119 

kontaktní údaje: info@jedensvet.cz

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

Dodavatelé:

Kalenda systems , s.r.o., Pražská 1201, 250 92 Šestajovice, IČO/DIČ: 26328933 / CZ26328933

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

 

 • pomocí tohoto přihlašovacího formuláře pro filmaře, kteří přihlašují nový film na festival
 • papírové vizitky z osobních setkání s danými klienty
 • pomocí formuláře pro přijímání newsletterů na stránce www.jedensvet.cz

 

K jakým účelům osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme?

 

 • pro účely související s návštěvou festivalu pro daného hosta / návštěvníka (akreditace, ubytování, doprava, další služby) a pobytem na festivalu: zde se užívají identifikační a kontaktní údaje;
 • vyúčtování dotací: zde se užívají identifikační údaje
 • kontakt se zákazníkem: zde se užívají kontaktní údaje
 • rozesílání informací a newsletterů: zde se užívají kontaktní údaje

 

Na jakou dobu údaje sbíráme?

 

 • 5 let od získání údajů

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží tato práva:

 

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tato práva lze uplatnit po přihlášení do účtu MyOneWorld na adrese https://muj.jedensvet.cz, případně pište své požadavky na e-mail info@jedensvet.cz.

 

V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Email: program@jedensvet.cz  


Souhlasím
Odmítnout