Základní informace


Statut Ceny Pavla Kouteckého (dále jen CPK)

 • Cena je každoročně udělována režisérům - pokračovatelům Pavla Kouteckého, trpělivým pozorovatelům světa se schopností sdělit své pocity a postřehy dokumentárním filmem.
 • Organizátory CPK jsou od roku 2017 nově společnost Nutprodukce, Film & Sociologie a Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (dále jen organizátoři).
 • Organizátoři vyhlásí každoročně termín, od kdy a do kdy se mohou filmy přihlásit, a období, ve kterém musí být přihlášené filmy vyrobeny.
 • Filmy přihlášené na Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět jsou automaticky zařazeny do soutěže o CPK.
 • Organizátoři ceny jmenují porotu, která bude rozhodovat o vítězi CPK. Porota bude jmenována vždy na jeden ročník soutěže, stejná osoba se však může stát porotcem / porotkyní opakovaně. Zástupci organizátorů ceny se mohou, avšak nemusí stát členy poroty. Členem poroty se nemůže stát režisér ani producent přihlášeného filmu.
 • Organizátoři vyhlásí každoročně termín a místo konání slavnostního vyhlášení CPK.
 • Vedle dvou hlavních cen (viz níže), organizátoři také mohou udělit speciální cenu za mimořádný přínos dokumentárnímu filmu.


Do soutěže o CPK mohou být přihlášeny filmy, které splňují tato kritéria:

 • dokumentární film českého režiséra/ky natočený v jakékoliv produkci
 • dokumentární film zahraničního režiséra/ky natočený v české produkci nebo české koprodukci
 • dokumentární film jakékoliv délky a natočený na jakýkoliv formát
 • dokumentární film dokončený v období od 1. 1. 2017 do 1. 1. 2018


Podmínky přihlášení

 • Film může přihlásit režisér, producent, distributor či jiná oprávněná osoba (dále jen přihlašující).
 • Uzávěrka přihlášek je 15. února 2018.
 • Do termínu uzávěrky musí být vyplněna online přihláška filmu.
 • Do termínu uzávěrky musí být dodán film v náhledové kvalitě.
 • Náhledové DVD je nutné zaslat na adresu: Člověk v tísni, o. p. s. /Jeden svět/ Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2 nebo po dohodě doručit osobně.
 • Místo dodání DVD je možné poskytnout film v náhledové kvalitě online, streaming musí být neomezený a dostupný do 19. 5. 2018. Doporučená platforma je VIMEO. Link a heslo vyplňte do přihlášky.
 • Přihlašovatel v případě, že jeho film bude nominován, souhlasí s poskytnutím bezplatné licence na nominační projekce svého filmu v Praze a v regionech.
 • CPK od roku 2016 má dvě kategorie – Nejlepší celovečerní dokumentární film a Nejlepší krátkometrážní film do 30 minut. Vítězové obou kategorií budou ohodnoceni finanční odměnou.
 • Přihlašování do soutěže o CPK je zdarma, není účtován žádný vstupní poplatek.
 • U nominovaných filmů jsou zakladatelé oprávněni použít ukázky z filmů v délce max. 3 minut k propagačním účelům CPK.


V případě jakýkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Email: program@jedensvet.cz
Tel.: +420 721 006 098

Přihlášky filmů jsou uzavřené!